SQA Consult hjælper IT virksomheder med procesoptimering og kvalitetssikring.

Der tilbydes at varetage alle aspekter af et optimeringsforløb - såvel det ledelsesmæssige som det tekniske.

Procesoptimeringen baseres på en objektiv analyse af fejl og problemer i de berørte projekter samt en beregning af den økonomiske gevinst ved de identificerede forbedringstiltag.

Arbejdsområder:
  • Procesrådgivning ved opstart af nye projekter
  • Fejlforebyggelse og effektivisering af kørende projekter
  • Indførelse af agil udviklingsproces (f.eks. Scrum)
  • Hjælp til nødlidende projekter
  • Opbygning af en effektiv QA organisation
  • Teststrategi og optimering af testprocessen
  • Undervisning
Et fast element i optimeringsforløbet vil være at sikre den nødvendige vidensoverførsel til kunden, således at de opnåede forbedringer efterfølgende kan fastholdes.

Tag en time ud af kalenderen og få en præsentation af metodik og tidligere resultater. Denne præsentation vil i sig selv give et værdifuldt input.


For yderligere information kontakt:
Jakob Føns
Telefon: 3042 1804
Email: kontakt@sqaconsult.dk